Účetnictví Vlašim Ivana Slezáková

Daňová evidence

Zpracováváme vedení daňové evidence pro fyzické osoby, plátce i neplátce DPH.

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví. Slouží ke zjištění základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Výdaje lze vykazovat buď ve skutečné výši nebo jako paušální výdaje.